-

kotlet : Należę do większości Narodu, która nie oddaje Im głosu.

Artykuły użytkownika

Genetyka Narodu II.

"Natura zwyciężyła oszukując nas w przekonaniu, że życie jest ważne"

Teoria doboru grupowego w ewolucji człowieka zakłada, że w Plejstocenie (2,5 mln - 11 tys. lat temu) małe grupy ludzkie, konkurując między sobą, podlegały naturalnej selekcji. Grupy te następnie łączyły się w większe jednostki ewolucyjne, powstawały plemiona i w końcu narody. Okres (prymarny), który tu przybliżam, trwał ponad 2 miliony lat. Zakończył się ok. 8 tys. lat p.n.e., kiedy pojawiły się pierwsze promyki cywilizacji z rolnictwem i hodowlą zwierząt, co zasadniczo wpłynęło na ewolucję człowieka.

Część I http://kotlet.szkolanawigatorow.pl/genetyka-naroduI

Inbred
Zamknięte pierwotne społeczności były nosicielami i zakładnikami swoich własnych genów. Żadne dwie grupy nie miały ...

kotlet
18 lipca 2019 15:56

28     1453    0

Jezus z Galilei (od Gelil haggoyim) co oznacza „okręg pogan”.

"W XIX wieku słyszeliśmy tak wiele pięknych słów na temat wolności słowa, wolności nauki itp. w rzeczywistości jednak byliśmy bardziej zniewoleni niż w wieku XVIII, ponieważ oprócz tyranów, którzy tak naprawdę nigdy nie zostali rozbrojeni, doszli nowi  i gorsi. Poprzednia tyrania, z całą swoją gorzką niesprawiedliwością, wzmacniała jednak charakter, nowa, która bierze początek i jest ukierunkowana na pieniądz, degraduje człowieka do najniższego poziomu."
     – Houston Stewart Chamberlain - "The Foundations of the Nineteenth Century" 1899 r.

"Podzielam obawy, że odkrycia genetyczne mogą być niewłaściwie wykorzystywane do usprawiedliwiania rasizmu, ale jako genetyk wiem też, że po prostu nie m ...

kotlet
14 lipca 2019 17:19

41     1536    0

"Rasa, Ewolucja i Zachowanie" - książka uznawana za rasistowską w 1995 roku, a dzisiaj?

John Philippe Rushton - profesor psychologii, autor książki "Rasa, Ewolucja i Zachowanie" (1995)[*]

P: Piszesz w swojej książce, że rasa jest ważnym konceptem, z punktu widzenia dzisiejszej nauki. Czy nie powielasz stereotypów z XVIII i XIX w.

O: Posiadamy 200-letnią historię europejskich badań nad rasami. Ale podobne opisy czynili już Arabowie i Turkowie blisko 1000 lat wcześniej, a nawet niekiedy można je znaleźć u starożytnych Greków. Dzisiaj nowe metody analizy DNA są zgodne z ich klasyfikacjami[*].

P: Ale czy rasa to nie jest tylko kolor skóry "just skin deep"?. Czy dzisiaj większość naukowców nie jest zgodna, że to jest tylko "konstrukt społeczny", a nie biologiczna rzeczywistość?.

O: Biologiczne dowody pokazuj ...

kotlet
25 czerwca 2019 14:21

9     1265    0

Wszelkiej maści antysemitnikom mówimy stanowcze NIE!

Przemówienie Lenina na temat antysemityzmu.

"Antysemityzm oznacza szerzenie wrogości wobec Żydów. Kiedy przeklęta monarchia carska żyła w swoich ostatnich dniach, próbowała podżegać ignorantów robotników i chłopów przeciwko Żydom. Carska policja, w sojuszu z właścicielami ziemskimi i kapitalistami, organizowała pogromy przeciwko Żydom. Właściciele ziemscy i kapitaliści próbowali skierować nienawiść robotników i chłopów, którzy byli udręczeni przez biedę, przeciwko Żydom. W innych krajach często widzimy kapitalistów podsycających nienawiść wobec Żydów, aby oślepić robotników, odwrócić ich uwagę od prawdziwego wroga ludu pracującego, kapitału. Nienawiść do Żydów utrzymuje ...

kotlet
22 czerwca 2019 09:13

4     1000    0

Kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej.

Chociaż dziś niełatwo to sobie wyobrazić, stosunki polsko-niemieckie za czasów III Rzeszy (do jesieni 1938 r.) były wyraźnie lepsze niż w okresie Republiki Weimarskiej (1919-1933). Dojście do władzy  Adolfa Hitlera zostało przywitane w Polsce z neutralnym optymizmem. Szybko zresztą przerodził się on w uczucia cieplejsze. Widomym tego dowodem była podpisana w styczniu 1934 r. deklaracja o niestosowaniu przemocy w stosunkach wzajemnych. Rozpoczęła ona okres dyplomatycznego odprężenia pomiędzy Warszawą a Berlinem. Jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, Kazimierz Świtalski, odnotowywał to w swoim „Diariuszu”:
Hitler poszedł tu [w sprawie porozumienia z Polską] odważnie przeciw Prusakom, począł enuncjować uznanie dla Polski j ...

kotlet
20 czerwca 2019 10:48

12     1482    7

Oh mein Gott, ci rasiści:)

Karol Linneusz w "Systema Naturae" nie użył terminu "rasa", podzielił gatunek ludzki na cztery podgatunki: "Europæus albus" (biały Europejczyk), "Americanus rubescens" (czerwony Amerykanin), "Asiaticus fuscus" (brązowy Azjata) i "Africanus niger" (czarny Afrykanin). Johann Blumenbach nie używał terminu "rasa". Klasyfikację Linneusza uzupełnił dodając podgatunek Australoazjatycki i zastąpił Europejczyka przez podgatunek Kaukaski. Georges Leclerc de Buffon także nie używał tego terminu.

Termin "rasa" natomiast  stosowano zamiennie w stosunku do narodów. Jeszcze na początku XX w. Churchill*, który przywiązywał dużą wagę do tego co ma oficjalnie powiedzieć,  przed II wś mó ...

kotlet
16 czerwca 2019 11:15

16     1287    0

Genetyka Narodu.

"Natura zwyciężyła oszukując nas w przekonaniu, że życie jest ważne"

Teoria doboru grupowego w ewolucji człowieka zakłada, że w Plejstocenie (2,5 mln - 11 tys. lat temu) małe grupy ludzkie, konkurując między sobą, podlegały naturalnej selekcji. Grupy te następnie łączyły się w większe jednostki ewolucyjne, powstawały plemiona i w końcu narody. Okres (prymarny), który tu przybliżam, trwał ponad 2 miliony lat. Zakończył się ok. 8 tys. lat p.n.e., kiedy pojawiły się pierwsze promyki cywilizacji z rolnictwem i hodowlą zwierząt, co zasadniczo wpłynęło na ewolucję człowieka.

Dlaczego prymitywne społeczności żyły w grupach?

Grupa, gdzie dominował "duch jedności", tworzyła warunki umożliwiające przeżycie ich członkom. Bez wątpienia w pierwotnym świecie w ...

kotlet
12 czerwca 2019 15:09

12     1306    0

"Jestem Dariusz, wielki król, król królów... aryjskiego pochodzenia (rasy*)"

 Dariusz I Wielki (język staroperski: Dārayawuš)

"Jestem Dariusz, wielki król, król królów, król wielu krain i wielu ludów, król rozległych ziem, syn Wishtaspa, Achaemenida Pers, syn Persa, aryjskiego pochodzenia/rasy"
         – Inskrypcja z Naqshe-e-Rostam z V wieku p.n.e.


 https://en.wikipedia.org/wiki/Naqsh-e_Rostam

Herodot (484 - 426 p.n.e.) zwany Ojcem historii pisał w tym samym mniej więcej czasie: "W starożytnych czasach Grecy nazywali ich [Irańczyków] "Kaffe", ale oni byli znani jako Aryjczycy pośród swoich jak i sąsiadów".  

[8.144.2] Herodot o Grekach: „Pokrewieństwo wszystkich Grek&oa ...

kotlet
10 czerwca 2019 18:46

31     1791    7

Jak znany noblista nieustannie wpędza lewactwo w stres (oksydacyjny?)

James Watson (90 lat), laureat Nagrody Nobla w roku 1962 za odkrycie struktury DNA, został pozbawiony wszelkich tytułów honorowych po tym, jak niedawno (styczeń 2019) ponownie stwierdził, że inteligencja ma związek z pochodzeniem rasowym.

W akcie zemsty obecne kierownictwo Laboratorium w Cold Spring Harbor, gdzie przez wiele lat pracował, pozbawiło Watsona tytułów Distinguished Manager, Distinguished Professor, a także tytułu honorowego powiernika.

Po raz pierwszy noblista wywołał oburzenie lewactwa w 2007 roku, kiedy to The Sunday Times opublikował wywiad z Watsonem, w którym wyraził on wątpliwości co do rozwoju Afryki stwierdzając, że polityka społeczna w tej kwestii opiera się na przekonaniu, iż przedstawiciele rasy czarnej dorównują inteligencj ...

kotlet
8 czerwca 2019 09:58

13     1402    6

Dla Koreańczyka więzy krwi są więzami z nieśmiertelnością.

Każda rasa ma pewną jakość czyniącą ją odmienną od innych. Świadomość rasowa to umiejętność myślenia w pewien określony sposób. Tego nie da się ukryć, tak jak wiele ludzi próbuje na siłę temu zaprzeczyć. Antropolodzy uważają, że w drodze dziedziczenia przekazywane są wraz z cechami fizycznymi pewne skorelowane z nimi cechy psychiczne, jak temperament czy charakter. Tak więc rasy różnią się od siebie pewnymi cechami zawartymi w psychice. Te charakterystyczne cechy mogą przejawiać się np. w sposobie myślenia i bytowania, żywotności i wielu innych cechach charakteryzujących rasę.

Próbując zrozumieć Koreę i Koreańczyków, musimy wiedzieć, jak ważna jest dla nich krew. Koreańczycy kochają krew, zarówno w sensie rzeczywistym, jak i metaforyczny ...

kotlet
7 czerwca 2019 06:26

20     1218    6

Rosja - USA: niemoralny układ sił.

"27 maja 1997 r. na szczycie NATO w Paryżu we Francji NATO i Rosja podpisały akt założycielski w sprawie wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa, mapę drogową dla przyszłej współpracy NATO-Rosja."

Cytuję:
"NATO i Rosja wychodzą z założenia, że wspólny cel
wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w obszarze euroatlantyckim dla
korzyści wszystkich krajów wymaga reakcji na nowe ryzyko i
wyzwania, takie jak agresywny nacjonalizm"

www.nato.int/cps/cn/natohq/official_texts_25468.htm

Gdzie Rosja i NATO (USA) wspólnie zwalczają nacjonalizm?
Odpowiedź: Wszędzie tylko nie w Izraelu.
 
Oni często udają, że się kłócą, ale wynikiem tej kłótni jest zawsze zniszczenie jakiegoś wolnego kraju. U ...

kotlet
5 czerwca 2019 13:44

15     1328    2

Chiński nacjonalizm.

W Chinach przejawy nacjonalizmu znajdujemy w pisanych źródłach pochodzących z XIV w p.n.e. Sino-centryzm w skrajnej wersji oznaczał wręcz odmowę zaliczenia do kategorii ludzi przedstawicieli obcych plemion - o czym świadczy zwyczaj składania jeńców w ofierze w tym samym rytuale co zwierzęta. Ofiar ze współplemieńców nie składano. A czym była wspólnota kulturowa? Opierała się na świadomości, że Chińczyków łączy wspólne unikatowe dziedzictwo kulturowe ufundowane na konfucjanizmie. Przez tysiąclecia Chińczycy ze względnym spokojem patrzyli na zagraniczne inwazje. Barbarzyńcom wprawdzie udawało się podbijać Chiny, ale z reguły prędzej czy później wrastali w atrakcyjną chińską kulturę. Dopiero pod koniec rządów obcej mandżur ...

kotlet
3 czerwca 2019 17:27

14     1149    4

1939: Ściśle tajne raporty Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Kurs na prawdę - to podstawa wszystkiego. Wolny człowiek może brać kurs tylko na prawdę."
                                                                                        – pink-panther

Akcją przejmowania polskich akt MSZ zajmowała się specjalna grupa SS tzw. Einsatzkommando Künsberg. Dowódcą był sekretarz legacyjny ...

kotlet
1 czerwca 2019 16:06

8     1646    6

Patriota hr. Adam Ronikier i jego kontakty z wrogiem w latach 1939 -1945.

Witam czytelników i blogerów Szkoły Nawigatorów. To moja pierwsza notka. Nie jest ona manifestacją moich poglądów. Temat pojawił się przypadkowo po przeczytaniu ostatniego tekstu blogera stanislaw-orda. Zaznaczę tylko, że mój stosunek do II wś i jej wyniku jest  nietypowy czemu dam wyraz w następnych tekstach.

Tyle tytułem wstępu.

Z półwiecznym opóźnieniem wyszły pamiętniki hr. Adama Ronikiera, które ukazują nieznane strony kontaktów polskich patriotów z niemieckimi władzami okupacyjnymi w latach 1939-45

 W 2004 r. przeszło bez większego echa ukazanie się wspomnień, prezesa Rady Głównej Opiekuńczej - głównej osoby, poza ruchem oporu, w Polsce w latach 1939-1945 (Adam Ronikier &quo ...

kotlet
30 maja 2019 07:27

6     1357    7

 Poprzednia  Strona 2 na 2.