-

kotlet : Należę do większości Narodu, która nie oddaje Im głosu.

"Jestem Dariusz, wielki król, król królów... aryjskiego pochodzenia (rasy*)"

 Dariusz I Wielki (język staroperski: Dārayawuš)

"Jestem Dariusz, wielki król, król królów, król wielu krain i wielu ludów, król rozległych ziem, syn Wishtaspa, Achaemenida Pers, syn Persa, aryjskiego pochodzenia/rasy"
         – Inskrypcja z Naqshe-e-Rostam z V wieku p.n.e.


 https://en.wikipedia.org/wiki/Naqsh-e_Rostam

Herodot (484 - 426 p.n.e.) zwany Ojcem historii pisał w tym samym mniej więcej czasie: "W starożytnych czasach Grecy nazywali ich [Irańczyków] "Kaffe", ale oni byli znani jako Aryjczycy pośród swoich jak i sąsiadów".  

[8.144.2] Herodot o Grekach: „Pokrewieństwo wszystkich Greków we krwi i mowie oraz w świątyniach naszych bogów i ofiar, które im składamy, które mamy wspólne, i w podobieństwie naszego sposobu życia.”
 http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekFeb2011&query=Hdt.%208.144.2&getid=1

Irańczycy nazywali siebie  Arya co oznaczało wolny, szlachetny, wiarygodny. Słowo Iran ma te same korzenie i uległo przekształceniu ze słowa Aryan co oznacza "ziemię Aryjczyków". "Iran" jest również uważane za jedno z najstarszych słów oznaczające miejsce geograficzne , w tym przypadku płaskowyż irański.

Istnieje wiele dowodów, że ci Aryjczycy podlegali ewolucji od człowieka prymitywnego do człowieka białego na płaskowyżu irańskim. Dowody te można podzielić na historyczne, geograficzne, mitologiczne, antropologiczne i lingwistyczne.

 

Dasht-e Kavīr - Wielka Pustynia Słona–  leżąca na Wyżynie Irańskiej, o długości ok. 800 km, szerokości do 320 km i powierzchni 77 600 km². [pow. Czech - 78 866 km²]            

Powodem migracji Aryjczyków z terenów Iranu do innych miejsc na ziemi były zmiany klimatyczne. Pod koniec epoki lodowcowej, w skutek intensywnych opadów deszczu w górach Aborz i Zagros oraz topnienia lodowca w tych górach, rzeki płynące przez płaskowyż irański były dużo większe niż obecnie. Tam gdzie dzisiaj jest Wielka Pustynia Słona było olbrzymie jezioro.

Z inskrypcji odkrytych w miejscowości Sialk możemy się dowiedzieć, że "lokalna" królowa płynęła morzem! do miasta zidentyfikowanego jako Tell-i Bakun.

Jeden z najbardziej interesujących mitologicznych tekstów tak to opisuje: "W drugiej fazie stwarzania świata, Ahura Mazda stworzył wody, te wody płynęły w kierunku morza Farakhekart, które wtedy pokrywało jedną trzecią świata."

Wraz z ocieplaniem się klimatu i zanikaniem opadów, jezioro zaczęło wysychać. Ludzie żyjący w jego obrębie, tworzący wspólną kulturę i mówiący jednym językiem byli zmuszeni emigrować.  Dla Aryjczyków Iran stanowił centrum i to stąd nastąpiła migracja w wielu kierunkach.

Hegel w "Filozofii historii" napisał: "Fundament ewolucji wiąże się z historią Iranu". Inny   orientalista stwierdził "Duża część naszego kulturowego i materialnego dziedzictwa była odkryta w południowo zachodniej Azji, centrum której stanowił Iran". Flinders Petrie, światowej sławy egiptolog w swojej słynnej wypowiedzi stwierdził: "Kiedy Egipt dopiero co zaczynał sztukę wyrobu naczyń ceramicznych, lud Susa w Iranie już ozdabiał swoje naczynia pięknymi rysunkami".

To dowodzi, że cywilizacja irańska znacznie wyprzedzała cywilizację Egiptu. Innymi słowy kiedy centralna Azja była pokryta lodem Aryjczycy tworzyli już przepiękną ceramikę i dziś możemy podziwiać ich kreatywność, poczucie piękna i estetyki.                                                                    

W jaskiniach Kamarband i Hutu blisko Behshah odkryto kości człowieka z różnych prehistorycznych okresów potwierdzając, że rodzaj ludzki nieprzerwanie tu zamieszkiwał i ewoluował. Nie była to ludność napływowa.
Wiele prehistorycznych artefaktów zostało znaleźionych w rejonie Khorrambad m.in. naskalne malowidła w jaskini Dusheh, które datowane są na 15 tys. lat  p.n.e. Te malowidła przedstawiają ludzi jeżdżących konno. To bardzo ważny dowód przeciwko twierdzeniu, że konie zostały sprowadzone z Azji centralnej do Iranu 4 tys lat temu. Podobnie jak jeźdzcy tak i ich konie są rdzennie związane z tym miejscem.

Źródła asyryjskie i babilońskie wspominają o ludzie Kas Su. To największe i najstrsze plemię irańskie. Nazwa Kas Su w językach starożytnych, ale także w nowożytnym języku ludu Gilan oznacza ludzi białych o niebieskich oczach.

Mały Aryjczyk z wioski Gilan w Iranie

[*] “parsa parsahya puthra ariya ariyachitra” - co tłumaczymy: “...Pers, syn Persa, Aryjczyk, aryjskiego pochodzenia/rasy.  
ariyachitra - wg. H. C. Rawlinsona słowo to oznacza być "aryjskiego pochodzenia" lub "aryjskiej rasy"

https://books.google.pl/books?id=0lE-AAAAcAAJ&pg=PA293&lpg=PA293&dq=Ariya+chitra,+%22of+Arian+descent/%27&source=bl&ots=wwD7XBuX2J&sig=ACfU3U3mMhBURfnH2Q_393FRThnppr9msQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj4jqnmyt7iAhVPOhoKHbqDDuoQ6AEwCXoECA4QAQ#v=onepage&q&f=false

Henry Creswicke Rawlinson (ur. 11 kwietnia 1810 w Chadlington, zm. 5 marca 1895 w Londynie) – brytyjski asyrolog, dyplomata; w 1836 odkrył, skopiował i odczytał inskrypcję z Behistun.  W 1826 Rawlinson wstąpił na służbę w oddziałach wojskowych Kompanii Wschodnioindyjskiej. W 1833 stacjonował jako major w Persji. W 1843 zostaje konsulem w Bagdadzie. W 1836 roku Henry Rawlinson przebywał w rejonie Behistun na polecenie perskiego szacha dotyczące szkolenia jego wojska przez oficerów armii brytyjskiej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_I_Wielki

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/20101229_Naqsh_e_Rostam_Shiraz_Iran_more_Panoramic.jpgtagi: iran  arya  aryjczyk  dariusz i wielki  herodot  wielka pustynia słona  susa  gilan  rasa aryjska  henry rawlinson 

kotlet
10 czerwca 2019 18:46
31     1792    7 zaloguj sie by polubić
komentarze:
darkforce @kotlet
10 czerwca 2019 21:01

Bardzo mnie wzruszyło że napisał Pan o przeszłości Iranu. To bardzo ważny dla nas kraj. Powinniśmy znać jego historię i starać się o zdobycie jego zaufania i przyjaźni. Na interesach z Iranem na pewno nie stracimy. Zależy to jednak od inteligencji naszych tzw przywódców.Dziękuję. 

zaloguj się by móc komentować

chlor @kotlet
10 czerwca 2019 21:57

Typowymi aryjczykami są Cyganie, Hindusi, Irańczycy. Obecnie raczej używa się terminu "indoeuropejczycy". To są wszystkie ludy mówiące językami zawierającymi elementy języka praindoeuropejskiego.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @kotlet
10 czerwca 2019 22:11

Cywilizacje starożytnego Iranu są rzeczywiście bardzo interesującym tematem. Jednak przy okazji chciałbym zamieścić kilka uwag:

1. "[8.144.2] Herodot o Grekach: „Pokrewieństwo wszystkich Greków we krwi i mowie oraz w świątyniach naszych bogów i ofiar, które im składamy, które mamy wspólne, i w podobieństwie naszego sposobu życia.”

Ten fragment akurat nie odnosi się do Persów, ale do dialogu Ateńczyków z królem Macedonii Aleksandrem I Macedońskim (498-454 przed Chr.) W prawidłowym przekładzie polskim i w kontekście brzmi on tak:

"Tak odpowiedzieli Aleksandrowi, a do posłów spartańskich zwrócili się z tymi słowy: — Że Lacedemończycy obawiali się, abyśmy nie weszli w układy z barbarzyńcą, było to całkiem ludzką rzeczą. A jednak szpetną wydaje się wasza obawa, gdyż dobrze znacie sposób myślenia Ateńczyków, że ani nigdzie na świecie nie ma tyle złota, ani też kraju, wyróżniającego się tak bardzo pięknością i żyznością, iżbyśmy to przyjęli i zechcieli stanąć po stronie Medów dla ujarzmienia Hellady. Jest bowiem wiele ważnych powodów, które nie pozwalają nam tego uczynić, gdybyśmy nawet chcieli. Pierwszym i najważniejszym są spalone i zamienione w gruzy posągi i przybytki bogów, które my koniecznie musimy jak najbardziej pomścić raczej niż układać się z tym, który jest tego sprawcą; a dalej wspólność krwi i języka wszystkich Hellenów, i wspólne siedziby bogów, i ofiary, i jednakie obyczaje, których zdradzić nie przystałoby Ateńczykom. Wiedzcie zatem, jeżeliście może tego przedtem jeszcze nie wiedzieli, że dopóki choć jeden Ateńczyk zostanie przy życiu, nigdy my nie porozumiemy się z Kserksesem. Ale wasze staranie o nas podziwiamy: że nami, których majątek jest w ruinie, tak się opiekujecie, iż macie zamiar żywić naszych domowników. Otóż wy uczyniliście zadość obowiązkom uprzejmości; my jednak wytrwamy nadal w obecnym naszym położeniu i nie będziemy wam wcale ciężarem. Teraz zaś wobec takiego stanu rzeczy, wyślijcie jak najszybciej wojsko. Albowiem, jak przypuszczamy, w niedalekim czasie zjawi się barbarzyńca i wpadnie do naszego kraju, skoro tylko otrzyma wiadomość, że nie uczynimy nic z tego, czego od nas żądał. Zanim więc on przybędzie do Attyki, powinniście zawczasu wyruszyć wprzód z odsieczą do Beocji*. — Otrzymawszy tę odpowiedź od Ateńczyków, posłowie odeszli do Sparty." (Herodot, Dzieje, VIII)

2. "Istnieje wiele dowodów, że ci Aryjczycy podlegali ewolucji od człowieka prymitywnego do człowieka białego na płaskowyżu irańskim. Dowody te można podzielić na historyczne, geograficzne, mitologiczne, antropologiczne i lingwistyczne." 

Aryjczycy, czyli właściwie Indo-Irańczycy nie pochodzili z Iranu. Są oni odłamem indoeuropejskiej rodziny etnicznej i językowej, która istniała na stepie pontyjskim, pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim w eneolicie, jeszcze 4000 lat przed Chr. (kultura grobów jamowy, kultura Sredni Stog). Po rozpadzie tej rodziny na poszczególne grupy językowe (italską, celtycką, tocharską, anatolijską, indo-irańską i inne), rozpoczęły się migracje tych grup na wszystkie strony świata. Wcześni Indo-Irańczycy, związani z kulturami Andronowo i Sintaszta, około 1800-1600 lat przed Chr. podzielili się na dwie gałęzie etniczne i językowe: indyjską i irańską. Ok. 1600 lat przed Chr. grupy indoaryjskie dotarły do północnej Mezopotamii i gór Zagros. Irańczycy, przodkowie Medów i Persów dotarli na Wyżynę Irańską dopiero między 1000 a 800 rokiem przed Chr. Inne gałęzie ludów irańskich (Scytowie, Kimmerowie, Sakowie, Sarmaci i inni) zasiedlili step eurazjatycki. Po dalsze szczegóły zapraszam do moich notek: http://stalagmit.szkolanawigatorow.pl/najdawniejsze-dzieje-rydwany-step-miasta

http://stalagmit.szkolanawigatorow.pl/najdawniejsze-dzieje-od-kamienia-do-brazu-od-europy-do-azji

3.  "Flinders Petrie, światowej sławy egiptolog w swojej słynnej wypowiedzi stwierdził: "Kiedy Egipt dopiero co zaczynał sztukę wyrobu naczyń ceramicznych, lud Susa w Iranie już ozdabiał swoje naczynia pięknymi rysunkami".

Komentarz Petrie'go był aktualny na przełomie XIX i XX wieku. Dziś już wiadomo, że także w Egipcie umiano wytwarzać piękne okazy ceramiki malowanej, czego przykładem są te naczynia kultury Nagada z IV tys. przed Chr.:

4. Warto podkreślić, że przed indoeuropejskimi Irańczykami Wyżynę Irańską zamieszkiwały inne, niespokrewnione z nimi ludy. Np. Elamici, zamieszkujący Suzjanę i Chuzestan. Mówili językiem izolowanym, niwpodobnym do indoeuropejskiego, czy semickiego. Być może był to język pokrewny drawidyjskiemu lub jezykowi Munda z Indii.

5. "W jaskiniach Kamarband i Hutu blisko Behshah odkryto kości człowieka z różnych prehistorycznych okresów potwierdzając, że rodzaj ludzki nieprzerwanie tu zamieszkiwał i ewoluował. Nie była to ludność napływowa."

Migracje w pradziejach i starożytności nie omijały Iranu. Po mieszkańcach tych jaskiń nadeszły na te obszary inne ludy, np. wspomiani indoeruopejscy Irańczycy.

6. "Wiele prehistorycznych artefaktów zostało znaleźionych w rejonie Khorrambad m.in. naskalne malowidła w jaskini Dusheh, które datowane są na 15 tys. lat  p.n.e. Te malowidła przedstawiają ludzi jeżdżących konno. To bardzo ważny dowód przeciwko twierdzeniu, że konie zostały sprowadzone z Azji centralnej do Iranu 4 tys lat temu. Podobnie jak jeźdzcy tak i ich konie są rdzennie związane z tym miejscem."

Trudno powiedzieć, czy przedstawiają one ludzi jeżdżących na udomowionych osłach, czy pierwsze próby jazdy konnej. Nie są one związane z jakimiś znaleziskami szczątków kostnych udomowionych koni (choć to może się zmienić). Kości końskich brak na paleolitycznych, neolitycznych i chalkolitycznych stanowiskach z terenu Iranu. Konie zostały udomowione na stepie eurazjatyckim ok. 3500 tys. lat przed Chr., w kazachskiej kulturze Botai. Do Iranu konie udomowione dotarły dopiero w epoce brązu, ok. 2000-1600 lat przed Chr.

7."Źródła asyryjskie i babilońskie wspominają o ludzie Kas Su. To największe i najstrsze plemię irańskie. Nazwa Kas Su w językach starożytnych, ale także w nowożytnym języku ludu Gilan oznacza ludzi białych o niebieskich oczach."

Chodzi tu zapewne o lud Kasytów (Kaššu), którzy, choć mówili językiem nieindoeuropejskim, byli rządzeni przez wodzów noszących indoeuropejskie imiona, podobne do imion władców państwa Mitanni. Kasycka dynastia rządziła w Babilonie między XV a XII w. przed Chr.

8. "[*] “parsa parsahya puthra ariya ariyachitra” - co tłumaczymy: “...Pers, syn Persa, Aryjczyk, aryjskiego pochodzenia/rasy."

Sprawdziłem podany przez Pana adres i książkę. Rawlinson pisze w tym miejscu o rasie, ale w pierwszej połowie XIX wieku ten termin nie był pojmowany tak, jak robili to później antropolodzy zajmujący się typologią rasową. Termin "ariyachitra" w jezyku staroperskim odnosi się do rodziny, rodu aryjskiego, a nie rasy w znaczeniu antropologicznym, bo w V w. przed Chr., kiedy powstała inskrypcja Dariusza I, nie istniało takie pojęcie.

To na razie byłoby na tyle.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Stalagmit 10 czerwca 2019 22:11
10 czerwca 2019 22:18

a Huryci (i także Hetyci) określai jako  barbarzyńców plemiona greckie.

(podaję na odpowiedzialność  Bedrzicha Hroznego)

 

zaloguj się by móc komentować


dziad-kalwaryjski @kotlet
11 czerwca 2019 08:04

Bardzo wyważony artykuł startowy, godny najbardziej pojętnych uczniów p. Bieszka.

zaloguj się by móc komentować

dziad-kalwaryjski @Stalagmit 10 czerwca 2019 22:11
11 czerwca 2019 08:12

"To na razie byłoby na tyle" :)

A "na potem" obstawiam mierzenie się z R1a i podobieństwem językowym. No, ale może będzie nowy trop?

zaloguj się by móc komentować

kotlet @Stalagmit 10 czerwca 2019 22:11
11 czerwca 2019 08:25

Witam,

Dopiero teraz zauważyłem z kim przyszło mi wymieniać poglądy.

Odpowiem Panu jutro.

Pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

kotlet @dziad-kalwaryjski 11 czerwca 2019 08:04
11 czerwca 2019 08:32

KGB-sta Putin i inne "ruskie onuce" działające w Polsce są mi obce. Proszę zwrócić uwagę, że działają oni za wiedzą i zgodą władz, zgodnie z umową:

Cytuję:
"NATO i Rosja wychodzą z założenia, że wspólny cel
wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w obszarze euroatlantyckim dla
korzyści wszystkich krajów wymaga reakcji na nowe ryzyko i
wyzwania, takie jak agresywny nacjonalizm"

www.nato.int/cps/cn/natohq/official_texts_25468.htm

 

http://kotlet.szkolanawigatorow.pl/rosja-usa-niemoralny-ukad-si

zaloguj się by móc komentować

dziad-kalwaryjski @kotlet 11 czerwca 2019 08:32
11 czerwca 2019 08:42

A to przepraszam. Istotnie, najpojętniejsi uczniowie Bieszka nie zareagowaliby tak szybko takim cytatem.

Szkoda.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @kotlet 11 czerwca 2019 08:32
11 czerwca 2019 09:59

Pan to pisze w trosce o agreswynie nacjonalistyczne państwo PiS?

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @Stalagmit 10 czerwca 2019 22:11
11 czerwca 2019 10:00

Widzisz Szymon, pan kotlet cię docenił i uznał za godnego siebie przeciwnika....nie ma to jak spotkanie dwóch prawdziwych mocarzy

zaloguj się by móc komentować


gorylisko @Stalagmit 10 czerwca 2019 22:11
11 czerwca 2019 15:51

dla pana wiedzi w temacie...zdaje się, że wielka lechia dostał kopa i dobrze... trzeba tez docenić fakt, że napisał nic o husarii na brontozaurach... :-) widać, że aryjskość bywa zarazliwa...

zaloguj się by móc komentować

kotlet @Stalagmit 10 czerwca 2019 22:11
12 czerwca 2019 08:21

1. Cyt://Ten fragment akurat nie odnosi się do Persów//

Napisałem: "Herodot o Grekach: „Pokrewieństwo wszystkich Greków we krwi i mowie oraz w świątyniach naszych bogów i ofiar, które im składamy, które mamy wspólne, i w podobieństwie naszego sposobu życia.”"

Uważam, że ten istotny fragment pośrednio odnosi się do Persów, dlatego umieściłem w notce. Dowodzi, jak ważne były "więzy krwi" (biologia). Pan w dwóch tekstach słowo "kultura" użył 23 razy, rozumiem, że podkreśla pan rolę kultury, albo "ucieka" od biologii, od której uciec się nie da. Żeby udowdnić którąś z tych teorii, a jest ich kilka, koronnym argumentem staje się biologia (więzy krwi). Ostatnio w związku z gwałtownym rozwojem badań genetycznych, żeby branża nie popadła w "rasizm" rozpoczęto nową kampanię ujednolicania języka jakim genetycy mają się posługiwać w badaniach.
https://archeothoughts.wordpress.com/2018/10/19/genetics-anthropology-and-white-supremacy-in-the-1930s-anthropologists-and-geneticists-werent-afraid-to-speak-we-need-to-follow-their-example/

2. Cyt:"Aryjczycy, czyli właściwie Indo-Irańczycy nie pochodzili z Iranu"

To co Pan twierdzi to dla jednych hipoteza, dla innych teoria, podobnie jak np. teoria "out-of-India". Obracamy się w się w sferze spekulacji z tym, że teoria "irańska" z przyczyn politycznych nie jest obecna o obiegu globalnym.

Badania genetyczne: "Rozległe badania przeprowadzone przez Petera A. Underhilla i wsp. w 2014 r., na 16 244 osobach z ponad 126 populacji z całej Eurazji, wykazało, że istnieją przekonujące dowody na to, że „początkowy epizod dywersyfikacji  haplogrupy R1a prawdopodobnie miał miejsce w pobliżu dzisiejszego Iranu . ”[2]"

Te niedawne (link pdf), na wielką skalę, przeprowadzone badania genetyczne potwierdzają spekulacje z przełomu XIX i XX wieku. Cyt:"Nastąpiła pewna forma migracji „aryjskiej”[Indie], nawet jeśli nie używa się tego terminu."
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/03/31/292581.full.pdf

W badaniach tych nie zauważyłem potwierdzenia migracji w kierunku Iranu.

3. Cyt: "Komentarz Petrie'go był aktualny na przełomie XIX i XX wieku. Dziś już wiadomo, że także w Egipcie umiano wytwarzać piękne okazy ceramiki malowanej, czego przykładem są te naczynia kultury Nagada z IV tys. przed Chr."

Raczy pan żartować, proszę jeszcze raz się przyjrzeć. To tak, jakby porównać rysunek na papierze z prawdziwym światem. Tradycje wyrobu ceramiki u Irańczyków to 9 000 000 lat!

Cyt: "Okres Nagada został po raz pierwszy podzielony przez brytyjskiego egiptologa Williama Flindersa Petrie, który zbadał to miejsce w 1894 r. Podzielił je na trzy podokresy:
Nagada I: Amratian (po cmentarzu w pobliżu El-Amrah)
Nagada II: Gerzean (po cmentarzu w pobliżu Gerzeh)
Nagada III: Semainean (po cmentarzu w pobliżu Es-Semaina)"

4. Cyt:"Warto podkreślić, że przed indoeuropejskimi Irańczykami Wyżynę Irańską zamieszkiwały inne, niespokrewnione z nimi ludy. Np. Elamici"
Patrz punkt 5.

5. Cyt:"Migracje w pradziejach i starożytności nie omijały Iranu."

Upieram się, że rodzaj ludzki nieprzerwanie tam zamieszkiwał i ewoluował (są na to dowody). Uważam też, że migracje zaczęły się dopiero po odkryciu rolnictwa i udomowiniu zwierząt, stąd tam np. Elamici.  

6. Cyt:"Trudno powiedzieć, czy przedstawiają one ludzi jeżdżących na udomowionych osłach, czy pierwsze próby jazdy konnej. Nie są one związane z jakimiś znaleziskami szczątków kostnych udomowionych koni"

Czy to może być osioł?
https://www.youtube.com/watch?v=3doD9smE5MY

Skoro...Cyt:"Rzeczywiście, najstarszy znany okaz kaspijskiego konia znaleziono w 2011 r. na cmentarzu z 3400 r pne w wykopaliskach archeologicznych w Gohar Tappeh w prowincji Mazandaran w północnym Iranie, między miastami Neka i Behshahr. Zostały one przedstawione w starożytnej sztuce, gdzie pojawiły się w scenach ciągnących rydwany. [3]"

7. Cyt:"Chodzi tu zapewne o lud Kasytów "

Każdy Irańczyk powie Panu, że to ich przodkowie. Ludzie biali o niebieskich oczach.

8. Cyt:"...Termin "ariyachitra" w jezyku staroperskim odnosi się do rodziny, rodu aryjskiego, a nie rasy w znaczeniu antropologicznym, bo w V w. przed Chr., kiedy powstała inskrypcja Dariusza I, nie istniało takie pojęcie."

To kim dla Dariusza I był ...“...Pers, syn Persa"? Też ród?

 

 

zaloguj się by móc komentować

kotlet @gabriel-maciejewski 11 czerwca 2019 09:59
12 czerwca 2019 08:33

"Należę do większości Narodu, która nie oddaje Im głosu."

Nie biorę udziału w wyborach, to moja odpowiedź.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @kotlet 12 czerwca 2019 08:21
12 czerwca 2019 08:35

Bardzo po żydowsku pan to tłumaczy. Chodzi mi o tę krew i biologię

zaloguj się by móc komentować

kotlet @gabriel-maciejewski 12 czerwca 2019 08:35
12 czerwca 2019 08:47

Dlatego oni mnie tak nie lubią.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @kotlet 12 czerwca 2019 08:47
12 czerwca 2019 08:53

Widzę, że pan nadal nie rozumie. Postaram się więc rzecz wyłożyć klarownie. Mam ponad 25 lat doświadczenia autorskiego i od 10 lat prowadzę bloga użerając się rozmaitymi prowokatorami. Widziałem wiele. Był w salonie24 kiedyś nawet taki facet, który przez lata całe udawał, że miał żonę Palestynkę zamordowaną przez żydów, po której zostali mu synowie. Jeden z nich miał być lekarzem w Krakowie. Kiedy mu się ten blog znudził, wcielił się w tego syna i umieścił notkę o swojej śmierci. Udawał bowiem jeszcze, żeby wywołać współczucie czytelników, ciężko chorego na raka. Proszę pana epatowanie nachalnym antysemityzmem, albo też antysemityzmem erudycyjnym ma w Polsce długą tradycję. I my tu ją doskonale rozpoznajemy. Niech pan teraz nie wdaje się ze mną w polemiki, niech pan niczego nie tłumaczy, tylko mnie posłucha. Jeśli będzie pan prowadził swojego bloga z tym, jakże dobrze mi znanym zaśpiewem, to pan wyleci, a pańskie wpisy znikną. Nie będę pana więcej o nic pytał, nie będę niczego sugerował, ani odosił się do pańskich tekstów i komentarzy. Widzę bowiem co pan chce osiągnąć i z jakim zamiarem tu przyszedł. Życzę spokojnego blogowania. 

zaloguj się by móc komentować

kotlet @kotlet 12 czerwca 2019 08:21
12 czerwca 2019 08:54

Cyt:// Tradycje wyrobu ceramiki u Irańczyków to 9 000 000 lat! //

Oj, trochę im dodałem tej tradycji. Oczywiście 9 tys.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @kotlet 12 czerwca 2019 08:21
12 czerwca 2019 09:36

Dziękuję uprzejmie za odpowiedź. Proszę poczekać na moją ripostę, zajmie mi ona trochę czasu, mam teraz spiętrzenie ważnych prac.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @gabriel-maciejewski 11 czerwca 2019 10:00
12 czerwca 2019 09:54

Dzięki. Ja w tym starciu będę dość powolny z przyczyn obiektywnych.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @gorylisko 11 czerwca 2019 15:51
12 czerwca 2019 09:54

Dziękuję Panu uprzejmie.

zaloguj się by móc komentować

gorylisko @Stalagmit 12 czerwca 2019 09:54
12 czerwca 2019 11:18

niema za co proszę pana... ale pana komentarz jest obiektywny, zaś autora jest hmmmm... pobrzmiewa w nim jakaś fałszywa nuta... wyczuwam jakiś obluzowany styk w urządzeniu do myślenia... ;-) próba wpasowania zebranych z netu informacji w z góry założoną tezę o aryjskiej wyższości (?) o pokrewieństwie Irańczyków z aryjczykami (czyt) słowianami... postawionymi w miejsce hajlhitlerów... czy to przypadkiem nie jest pułpaka stworzona przez siły tajemne aby dać "polskiemu antysemityzmowi naukowe podstawy"... tutaj bym stawiał na szkopów którzy wypromowali bieszka and co. no cóż pieniądz nie śmierdzi...

przepraszam za literówki ale qrka nie można edytować komentarza... ergo komentarze są wieczne ;-) bardziej od tekstu 

zaloguj się by móc komentować

Rybak @Stalagmit 10 czerwca 2019 22:11
12 czerwca 2019 13:47

6. Czy mógby Pan podać uznany naukowo wiek tych obrazów. 15000 lat pne. brzmi szokująco niezależnie od tego jakie to zwierzę.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Rybak 12 czerwca 2019 13:47
12 czerwca 2019 14:07

Akurat malowidła z jaskinii Dusheh (Dousheh) są datowane na 8000 lat przed Chr. Sporo stron internetowych podaje wiek 15 tys. lat, ale nie są one tak stare. Oczywiście istnieją w Iranie starsze malowidła naskalne, np. z jaskinii Yafteh w Luristanie (40 tys. lat temu).

Malowidła naskalne z jaskini Dousheh

zaloguj się by móc komentować

Rybak @Stalagmit 12 czerwca 2019 14:07
12 czerwca 2019 17:36

Dziękuję. To wiek łatwiejszy do przyjęcia, choć wciąż zastanawiający. Czy mamy wiele podobnych - przedstawiających udomowienie zwierząt (a zwłaszcza jazdę wierzchem), malowideł z tego okresu? 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @kotlet 12 czerwca 2019 08:21
16 czerwca 2019 15:02

Przesyłam odpowiedź:

1. Kontekst zacytowanego fragmentu dowodzi, że odnosi się on wyłącznie do Greków, a nie do Persów. Jest to bowiem odpowiedź Ateńczyków do posłów spartańskich. Zwyczajowo wspominano o więzach krwi, ale na pewno nie w znaczeniu współczesnej teorii antropologicznej, czy genetyki. Dość powiedzieć, że sam Herodot z Halikarnasu nie miał wyłącznie greckiego pochodzenia (jego matka, Dryotus była z pochodzenia Karyjką), a Grecy kolonizujący wybrzeża Morza Śródziemnego nie wahali się przed braniem za żony kobiet pochodzących z miejscowych ludów. Użyłem tak wiele razy słowa kultura w obydwu tekstach, ponieważ jest ona równie ważna, co biologia, a poza tym pojęcie kultury archeologicznej jest nieodzowne przy opisywaniu tak odległych czasów. Różnice pomiędzy poszczególnymi populacjami są nadal przedmiotem dyskusji w nauce. I nie ulega wątpliwości, że te dyskusje są mocno podszyte polityką. Nie zamierzam się jednak zbliżać do eugeniki i prymitywnego darwinizmu społecznego w swoich historycznych rozważaniach - i na tym poprzestańmy.

2. Nie ma żadnych mocnych dowodów, że Indoeuropejczycy, czy Indo-irańczycy wywodzą się z Iranu. Brak dowodów archeologicznych, czy genetycznych na wielkoskalową migrację z Iranu, która miałaby zanieść języki indoeuropejskie do Europy, Azji Zachodniej, czy na subkontynent indyjski. Przeciwnie, jeśli weźmiemy pod uwagę źródła archeologiczne, to widać w IV-III tys. przed Chr. migrację grup ludności ze stepu pontyjskiego na zachód, północ, południe i wschód, mniej więcej równolegle z tworzeniem się najstarszych ośrodków cywilizacji w Azji Zachodniej i w Egipcie. Zresztą źródła historyczne (np. teksty klinowe z Kaneszw Azji Mniejszej z pocz. II tys. przed Chr.) wskazują, że ludy mówiące językami indoeuropejskimi pojawiają się na północym obrzeżu ówczesnych cywilizacji miejskich, co dobitnie wskazuje na kierunek, z którego przybyły. W rozważaniach o etnogenezie w pradziejach i starożytności trzba brać pod uwagę argumenty historyczne, arcvheologiczne i genetyczne, a nie tylko jeden ich rodzaj. Warto też pamiętać, że nie należy stawiać absolutnego znaku równości pomiędzy pochodzeniem biologicznym (genetyką), a językiem i tożsamością kulturową. Ludzie mówiący jednym językiem mogli mieć w rzeczywistości różne pochodzenie biologiczne, czy kulturowe. Najbliższy naszym czasom przykład to rody ruskich i litewskich bojarów, które w czasach nowożytnych uległy na terytorium Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej całkowitej polonizacji (Radziwiłłowie, Sanguszkowie, Montwiłłowie i innni).

Cytowany przez Pana tekst potwierdza migrację ze stepu eurazjatyckiego na południe, m. in. do Iranu:

"We document a 124 southward spread of genetic ancestry from the Eurasian Steppe, correlating with the 125 archaeologically known expansion of pastoralist sites from the Steppe to Turan in the Middle 126 Bronze Age (2300-1500 BCE). These Steppe communities mixed genetically with peoples of the 127 Bactria Margiana Archaeological Complex (BMAC) whom they encountered in Turan (primarily 128 descendants of earlier agriculturalists of Iran), but there is no evidence that the main 129 BMAC population contributed genetically to later South Asians. Instead, Steppe communities 130 integrated farther south throughout the 2nd millennium BCE, and we show that they mixed with 131 a more southern population that we document at multiple sites as outlier individuals exhibiting a 132 distinctive mixture of ancestry related to Iranian agriculturalists and South Asian hunter-gathers."

A haplogrupa R1a rzeczywiście wykształciła się gdzieś między Iranem, a Azją Środkową, lub w południowo-wschodniej Azji, tyle że ok. 25-22 tys. lat temu, to znaczy w górnym paleolicie, kiedy migracje były dużo powszechniejsze, niż później, po odkryciu i upowszerchnieniu się rolnictwa i hodowli:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24667786

Rekonstrukcja przedstawiona przeze mnie w podanych notkach jest najbardziej prowdopodobna i uwzględnia dane różnych rodzajów źródeł.

3. To po prostu inny styl. A wspomniana ceramika z Suzy pochodzi nie sprzed 9 tys. lat, ale z młodszeo okresu: 3800-3100 przed Chr.

 

4. i 5. To, że ludzie tam zmieszkiwali, nie wyklucza migracji. A miały one miejsce i w paleolicie i później, w neolicie, po wprowadzeniu rolnictwa i gospodarki wytwórczej. Osadnicy, którzy przenieśli umiejętność uprawy roli z Żyznego Półksięzyca do Indii (np. do takich osad, jak Merghar) musieli przechodzić przez Iran. Brak natomiast jakichkolwiek informacji w źródłach o ludach mówiących językami indoeuropejskimi na terenie Iranu z III i większości II tys. przed Chr. Materiał archeologiczny, który można identyfikować z prodzkami Persów i Medów pojawia się dopiero w I tys. przed Chr., a informacje o nich w źródłach asyryjskich z IX-VIII w. przed Chr.

6. To jest do ustalenia. Badacze często nie są pewni, jakie ekwidy przedstawiają pradziejowe i starożytne dzieła sztuki. Np onagry ze Sztandaru z Ur (III tys. przed Chr.) wyglądają tak:

8000 a 3400 przed Chr. to jednak spora różnica, wymagająca wytłumaczenia.

7. Zapewne Kasyci są przodkami części ludności współczesneo Iranu i Iraku. Tak samo jak nieindoeuropejscy Elamici, czy przodkowie Medów i Persów, którzy przybyli tu w epoce żelaza.

8. Interpretując źródło, jakim jest inskrypcja z  Naqshe-e-Rostam warto pamiętać o jednym: Dariusz I doszedł do władzy w bardzo podejrzanych okolicznościach, po śmierci Bardiji, syna Cyrusa Wielkiego. Bardija został zamordowany przez 7 perskich arystokratów, wśród których był Dariusz, który kłamliwe utrzymywał, że zabił nie Bardiję, ale podszywającego się pod niego maga imieniem Gaumata. Jego prawa do tronu były więc kwestionowane i musiał je propagandowo podkreślać. Stąd ta rozbudowana genealogia i zapewnienia o prawym pochodzeniu. Warto wspomnieć, że pierwotne królestwo perskie dynastii Achemenidów powstało w Anszanie, a Persowie objęli władze nad terenami zamieszkanymi przez Elamitów. Wprowadzili tam swój indoeuropejski język, ale sami przyjęli wiele elementów wyższej kultury elamickiej. Język elamicki był przez długi czas oficjalnym językiem inskrypcji. Sformułowania "ariya ariyachitra" odnoszą się do współnego dziedzictwa językowego i kulturowego indoirańczyków i jednocześnie do pochodzenia z rodu elity indoirańskiej.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @kotlet 12 czerwca 2019 08:21
16 czerwca 2019 15:04

Najlepsze mapy ukazujące migracje na terenie Eurazji od późnego neolitu, przez paleolit do epoki żelaza:

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Rybak 12 czerwca 2019 17:36
16 czerwca 2019 15:05

No właśnie z tego okresu raczej nie. Z późniejszych (począwszy od II tys. przed Chr.) i owszem.

zaloguj się by móc komentować

kotlet @Stalagmit 16 czerwca 2019 15:02
16 czerwca 2019 21:25

Dziękuję za odpowiedź.

Myślę, że na tym zakończymy, pozostając przy swoich racjach. Powtórzę to co napisałem wcześniej. Nie upieram się przy tej teorii. Obracamy się w sferze spekulacji i jednocześnie globalnej polityki. Irańska hipoteza jest bardzo ciekawa, a z tych właśnie politycznych przyczyn jest wykluczona z obiegu medialnego, a i sami ajatollahowie chyba też specjalnie  nie nalegają żeby w tym wyścigu brać udział, być może chodzi im o kwestie religijne. Między rokiem 1980 a 2000  nie prowadzono żadnych badań prehistorii Iranu, a patrząc na takie mapy aż korci żeby zrobić za własne pieniądze badania genetyczne, które mogły by zdrowo tu namieszać. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Iranian-languages-map.jpg
Pzdr

 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować