-

kotlet : Należę do większości Narodu, która nie oddaje Im głosu.

Oh mein Gott, ci rasiści:)

Karol Linneusz w "Systema Naturae" nie użył terminu "rasa", podzielił gatunek ludzki na cztery podgatunki: "Europæus albus" (biały Europejczyk), "Americanus rubescens" (czerwony Amerykanin), "Asiaticus fuscus" (brązowy Azjata) i "Africanus niger" (czarny Afrykanin). Johann Blumenbach nie używał terminu "rasa". Klasyfikację Linneusza uzupełnił dodając podgatunek Australoazjatycki i zastąpił Europejczyka przez podgatunek Kaukaski. Georges Leclerc de Buffon także nie używał tego terminu.

Termin "rasa" natomiast  stosowano zamiennie w stosunku do narodów. Jeszcze na początku XX w. Churchill*, który przywiązywał dużą wagę do tego co ma oficjalnie powiedzieć,  przed II wś mówił o "rasie irlandzkiej" czy "rasie walijskiej". To Thomas Henry Huxley (1825 – 1895) z przyczyn politycznych (twierdził, że rasa irlandzka nie istnieje żeby blokować niepodległość Irlandii)  zaczął propagować  termin "rasa", ale dla rozróżnienia  głównie cech anatomicznych. Huxley podzielił gatunek Homo Sapiens na 9 typów rasowych, w tym cztery główne: australoidalną, negroidalną, ksantochroiczną i mongoloidalną.

[*] https://newspapers.library.wales/view/3348773/3348776

Już w czasie wojny w 1942 roku antropolog Ashley Montagu opublikował książkę „Najbardziej niebezpieczny mit człowieka: Przesąd pojęcia rasy”, w której twierdził, że rasa jest konstruktem społecznym.
W 1946 roku był reżyserem krótkiego propagandowego filmu - "Jeden świat albo żaden"

https://www.youtube.com/watch?v=KuQ2k5nmg6k

Po wojnie  pierwsze próby zanegowania terminu "rasy" nastąpiły w roku 1950. Pierwotna wersja oficjalnego oświadczenia UNESCO jeszcze nie odrzucała biologii jako podstawy kategorii rasowych, ale walka z badaczami ras czyli już "rasistami" trwała:

 ​​„Grupy narodowe, religijne, geograficzne, językowe i kulturowe niekoniecznie pokrywają się z grupami rasowymi, a cechy kulturowe takich grup nie wykazują genetycznego związku z cechami rasowymi. Ponieważ  tego rodzaju poważne błędy są zwykle popełniane, gdy termin „rasa” jest używany w popularnym żargonie, należałoby całkowicie porzucić termin „rasa” i mówić o grupach etnicznych ”.

Następna poprawiona wersja (na wniosek opozycji) oświadczenia stwierdziła, że eksperci „zgodzili się na zarezerwowanie "rasy" jako słowa, które należy stosować w antropologicznej klasyfikacji grup wykazujących określone kombinacje cech fizycznych (w tym fizjologicznych) w charakterystycznych proporcjach”.

Jednym z największych oponentów zmian (a jeszcze ich kilku zostało), był angielski statystyk i biolog RA Fisher, którego duński statystyk Anders Hald określał jako "geniusza, który niemalże sam stworzył podstawy współczesnej statystyki". Ronald Fisher stworzył m.in. statystyczną metodę największej wiarygodności (ang. maximum likelihood), analizę wariancji (ANOVA) oraz liniową analizę dyskryminacyjną. Zajmował się metodami weryfikacji hipotez za pomocą metod statystycznych, m.in. w antropologii, genetyce, ekologii.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher

W 1950 r. Fisher wyraził oficjalny sprzeciw do tzw. 'The Race Question' UNESCO  uważał, że dowody i codzienne doświadczenia pokazały, że grupy ludzkie różnią się głęboko „wrodzoną zdolnością do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego” i doszedł do wniosku, że „praktycznym problemem międzynarodowym jest to, żeby w przyjaźni nauczyć się dzielić   bogactwami tej planety z osobami o istotnie [materially] odmiennej naturze” i że „ten problem jest ukrywany przez dobre intencje zmierzające do zminimalizowania istniejących różnic ”. W 1952 oficjalny komunikat UNESCO zatytułowano „Pojęcie Rasy: wyniki badań”  towarzyszył mu dystansujący się komentarz Fishera [3].

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000073351
W 1972 roku genetyk Richard Lewontin stwierdził autorytatywnie, że różnice genetyczne między członkami tej samej populacji mogą być wielokrotnie większe niż między losowo wybranymi przedstawicielami dwóch różnych populacji (np. Polaka i Masaja). Rzeczywiste różnice między grupami są zatem tak małe, że klasyfikacje rasowe nie mają podstaw genetycznych. W ten sposób ustalono konsensus, że wśród populacji ludzkich nie ma wystarczająco dużych różnic, aby poprzeć koncepcję „rasy biologicznej”. Zamiast tego, argumentowano, rasa jest „konstruktem społecznym”, sposobem kategoryzacji ludzi, który się zmienia się w czasie i zależy od danego kraju.

2018
David Reich

Cyt: "Podzielam obawy, że odkrycia genetyczne mogą być niewłaściwie wykorzystywane do usprawiedliwiania rasizmu, ale jako genetyk wiem też, że po prostu nie można już dłużej ignorować średnich różnic genetycznych między „rasami”."
https://www.nytimes.com/2018/03/23/opinion/sunday/genetics-race.html

Idzie nowe...tagi: rasy  

kotlet
16 czerwca 2019 11:15
16     1212    0 zaloguj sie by polubić
komentarze:
gorylisko @kotlet
16 czerwca 2019 13:37

hmmm... nie wiem czemu ale tak sobie pomyślałem... o wyższości kotleta mielonego nad schabowym albo odwrotnie... a gdzie w tym wszystkim społeczna nauka Koscioła Katolickiego ? bo z  przekazów biblijnych Jezus mówi o ludziach i do ludzi... czasem nawet mawiał "kto ma uszy niech słucha..." 

co do tego co pan podał, chyba można a nawet należy zauważyć jeden prosty fakt powtarzany nie raz jeden

no i znowu ulubiony mój fragmencik o przyszłości, ten podniosły nastrój... i zero rasizmu ;-) za to piwko do kotleta...

 

zaloguj się by móc komentować

kotlet @gorylisko 16 czerwca 2019 13:37
16 czerwca 2019 14:19

Dziękuję za to kabaretowe, ale jednak uzupełnienie tematu...

A co do Jezusa to...:

"Jej młodzieńcy nad śnieg jaśniejsi i bielsi od mleka, ciałem czerwieńsi nad koral, wyglądali jak szafir"

BT - Lamentacje Jeremiasza 4 4:7

...tak podobno wyglądali Nazareńczycy.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @kotlet
16 czerwca 2019 15:03

Pojęcie "rasy" w odniesieniu do ludzi ma takie narośla pseudowiedzy, że nie powinno być używane. Co nie oznacza, że populacje ludzkie nie różnią się genetycznie. 

zaloguj się by móc komentować

gorylisko @Grzeralts 16 czerwca 2019 15:03
16 czerwca 2019 15:09

panie kolego... dzięki za trzezwe wyjaśnienie sprawy ale zdaje się, to do niego nie dociera...  za dużo draństwa i za dużo kasy zainwestowano z tego co widzę to autor próbuje się załapać na jakiś budżet...  

zaloguj się by móc komentować

Marcin-K @kotlet
16 czerwca 2019 16:23

Zostawianie tego typu informacji nie opatrzonych żadnycmi konkretnymi wnioskami wzbudzają moją nieufność. Ludzie się różnią. Jedni są łysi, inni mają potężną koafiurę. Jedni się urodzili w Australii inni w Puszczy Białowieskiej. Co mianowicie miałoby z tego wynikać?

zaloguj się by móc komentować


kotlet @gabriel-maciejewski 17 czerwca 2019 11:30
17 czerwca 2019 12:08

Nikt tego nie wie, ale ciekawe jest jak zmieniało się tłumaczenie tego np. fragmentu  

King James Version (KJV)

"Her Nazarites were purer than snow, they were whiter than milk, they were more ruddy in body than rubies, their polishing was of sapphire:"

  זַכּוּ נְזִירֶיהָ מִשֶּׁלֶג צַחוּ מֵחָלָב אָדְמוּ עֶצֶם מִפְּנִינִים סַפִּיר

https://www.blueletterbible.org/kjv/lam/4/7/t_conc_801007

PS Oczywiście pewnie są interpretacje i komentarze, ale nie mam czasu na to dzisiaj.

zaloguj się by móc komentować

chlor @kotlet
17 czerwca 2019 13:13

Jest albo była, ciekawa strona w internecie. Po wybraniu nazwy kraju wyskakiwało zdjęcie typowego mężczyzny i typowej (dla danego kraju)  kobiety. Fotografie generował program uśredniający wygląd na podstawie tysięcy zdjęć rzeczywistych ludzi. Efekt był zgodny z potocznym mniemaniem o typowym Polaku, Czechu, czy Nigeryjczyku. Ludzie rzeczywiście należą do różnych typów antropologicznych, czy też fenotypów, ale nie z tego biorą się różnice psychiczne i intelektualne.

 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @kotlet 17 czerwca 2019 12:08
17 czerwca 2019 13:16

Zwrócę uawagę, jeśli można, że ten fragment trzeba czytać w kontekście. To passus z Księgi Lamentacji (Lm 4, 7), napisanej pomiędzy 587 r. przed Chr., a 520/460 r. przed Chr. Cytowany fragment rozdziału czwartego dotyczy losu mieszkańców Jerozolimy w czasie oblężenia i szturmu. Opisuje skutki i ofiary walk i głodu w mieście, zabitych i zmarłych leżących na ulicach, zniszczenia, rabunki:

"7 Jej młodzieńcy4 nad śnieg jaśniejsi 
i bielsi od mleka, 
ciałem czerwieńsi nad koral, 
wyglądali jak szafir. 

 

Chet.


8 Pociemniał ich wygląd na węgiel, 
na ulicy nie można ich poznać, 
przylgnęła ich skóra do kości, 
wyschła jak drewno. 

 

Tet.


9 Szczęśliwsi mieczem zabici 
niż ci, co pomarli z głodu, 
którzy ginęli bezsilni 
z braku płodów pola. 

 

Jod.


10 Ręce czułych kobiet 
gotowały swe dzieci: 
były dla nich pokarmem w czas klęski 
Córy mojego ludu5.
"

Jak wynika jasno z kontekstu tego fragmentu chodzi tutaj o ludzi zabitych w walce i zmarłych z głodu, stąd ich wygląd (" Jej młodzieńcy4 nad śnieg jaśniejsi i bielsi od mleka, ciałem czerwieńsi nad koral, wyglądali jak szafir."). Chodzi tu po prostu o młodzieńców, lub książąt Jerozolimy którzy leżą na ulicach, bo zmarli z głodu. Są bladzi i biali, a także czerwoni i sini/niebiescy jak szafir, po prostu dlatego, że nie żyją, leżą na ulicy, a ich ciała przybierają wygląd charakterystyczny dla zmarłych. To nie ma nic wspólnego z domniemanymi cechami rasowymi lub antropologicznymi Nazarejczyków. Użyte w wersie sformuowanie Nazarejczycy (starohebrajskie Nezer ) odnosi się w tym miejscu do ludzi należących do elity, lub młodzieńców, a nie do tych, którzy złożyli ślub Nazireatu. Tym bardziej nie ma tu mowy o Chrystusie, Apostołach, czy Jego wyznawcach.

zaloguj się by móc komentować

kotlet @Stalagmit 17 czerwca 2019 13:16
17 czerwca 2019 14:08

Ma Pan oczywiście rację, to mój błąd, przepraszam. Skojarzyłem ten fragment z czasami Jezusa w Galilei  gdzie w tym czasie zamieszkiwały także inne nacje, dlatego ułożyło się mi to w taką całość. Obiecuję już nie "wyrywać" z kontekstu.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @kotlet 16 czerwca 2019 14:19
17 czerwca 2019 16:42

Idealizacje poetyckie nie stanowią właściwego  materiału dowodowego.

Jezus nie był "Nazareńczykiem" ale najprawdopodobniej należał do tych, którzy złożyli  śluby nazireatu (nie strzygli włosów, pozostawali w stanie bezżenności, etc.).

zaloguj się by móc komentować

gorylisko @stanislaw-orda 17 czerwca 2019 16:42
17 czerwca 2019 20:07

to Jan Chrzściciel był nzirejczykiem nie mylic z Nazaret... to dwie różne sprawy... z tego co wiem ;-) ale co ja małpa mogę wiedzieć...

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @gorylisko 17 czerwca 2019 20:07
17 czerwca 2019 20:56

Jan Chrzciciel na 100 procent, a Jezus Nazarejczyk   prawdopodobnie ( bardzo).

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @stanislaw-orda 17 czerwca 2019 20:56
17 czerwca 2019 21:01

W 1944 r. na Monte Cassino pod anglosaskimi bombami spłonęły największe archiwa manuskryptów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, a w AD 70 w Jerozolimie w wyniku szturmu legionów Tytusa spłonęły archiwa w sanktuarium na Wzgórzu świątynnym. Ale gdybyśmy mieli wszystko podane "na talerzu", to ileż warta byłaby nasza wiara?

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @gorylisko 17 czerwca 2019 20:07
18 czerwca 2019 22:39

Nanizeryjczykiem, od nanizerat, takie śluby że się nie będzie włosów ścinać; Samson, Rastafarianie...

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @kotlet
18 czerwca 2019 22:45

Cholera, przejęzyczyłem się; nazireat, powinno być.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować