-

kotlet : Należę do większości Narodu, która nie oddaje Im głosu.

Pogańska doktryna Trójcy?

Te złote figurki reprezentują jedną z egipskich triad bogów - Ozyrysa (w środku), Horusa (z lewej) i Izydę.

Ogólnie uważa się, choć błędnie, że doktryna Trójcy jest pochodzenia chrześcijańskiego. Jednak prawie każdy naród w starożytności posiadał podobną doktrynę. [Wczesny katolicki teolog] Hieronim ze Strydonu, święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła i apologeta chrześcijaństwa, świadczy jednoznacznie: „Wszystkie starożytne narody wierzyły w Trójcę”.

Poniższe cytaty dokumentują wiarę w boską Trójcę w wielu regionach i religiach starożytnego świata.

Sumer

„Wszechświat został podzielony na trzy regiony, z których każdy stał się domeną boga. Udziałem Anu było niebo. Ziemia została dana Enlilowi. Ea został władcą wód. Razem stanowili triadę wielkich bogów ”(The Larousse Encyclopedia of Mythology, 1994)

Babilonia

„Starożytni Babilończycy rozpoznali doktrynę trójcy, czyli trzech osób w jednym bogu - jak wynika ze złożonego boga z trzema głowami stanowiącego część ich mitologii, a także użycie trójkąta równobocznego, również jako symbolu takiej trójcy w jedności ” (Thomas Dennis Rock, The Mystical Woman and the Cities of the Nations, 1867)

Indie

Purany, jedna z Biblii hinduizmu gdzie poruszane są tematy sprzed ponad 3000 lat, zawierają następujący fragment: „ O, trzej Bogowie! Wiedzcie, że uznaję tylko jednego Boga. Powiedzcie mi zatem, który z was jest prawdziwą boskością, bym mógł zwracać się do niego jedynego tylko z moim uwielbieniem. ”Trzej bogowie, Brahma, Wisznu i Śiwa, objawiając się przed nim, odpowiedzieli: „Wiedz, O czcicielu, że nie ma między nami żadnej różnicy. To, co tobie się wydaje, to tylko pozory. Jedna istota pojawia się w trzech formach poprzez akty tworzenia, zachowania (równowagi między tworzeniem a niszczeniem) i zniszczenia, ale jest jednym.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trimurti

Stąd trójkąt został przyjęty przez wszystkie starożytne narody jako symbol bóstwa. Liczba trzy wśród wszystkich narodów pogańskich uważana była za główną liczbę mistyczną, ponieważ, jak zauważa Arystoteles, zawiera w sobie początek, środek i koniec. Stąd też znajdujemy w niej niektóre cechy niemal wszystkich pogańskich bogów.

Grecja

„W czwartym wieku B.C. Arystoteles napisał: »Wszystko jest w trzech (postaciach), a trzykrotność wszystkim: i używajmy tej liczby w kulcie bogów; albowiem, jak twierdzą Pitagorejczycy, wszystko i wszystkie rzeczy są ograniczone przez trójki, na końcu, w środku i na początku, a te składają się w świętą Trójcę«  (Arthur Weigall, Pogaństwo w naszym chrześcijaństwie, 1928).

Egipt

„Hymn do Amona deklarował, że »żaden Bóg nie powstał przed nim (Amon)« i że„Wszyscy bogowie to: Amon, Re i Ptah, i nie ma w nich żadnego drugiego. Imię jego Ukryty (Amon), twarzą jest Re, a jego ciałem jest Ptah. ” . . To jest oświadczenie o trójcy, trzech głównych bogów Egiptu zostało zaliczonych do jednego z nich, Amona. Oczywiste jest, że koncepcja jedności organicznej w pluralizmie zyskała nadzwyczajny impuls dzięki tej formule. Teologicznie, w surowej formie, uderzająco zbliżyła się do późniejszej chrześcijańskiej formy mnogiego monoteizmu trynitarnego ” (Simson Najovits, Egipt, Trunk of the Tree).

Inne obszary

Wiele innych obszarów miało swoje własne boskie triady. W Grecji byli to Zeus, Posejdon i Adonis. Fenicjanie czcili Ulomusa, Ulosurosa i Eliuna. Rzym czcił Jowisza, Neptuna i Plutona. W narodach germańskich nazywano ich Wodan, Thor i Freyr. 

Trzygłów, Trygław, łac. Triglav – bóstwo Słowian połabskich i Pomorzan, czczone w Szczecinie, Wolinie i Brennie (ob. Brandenburgu). Jego kult został potwierdzony m.in. w żywotach św. Ottona z Bambergu, spisanych przez Herborda i Ebbo.
 

„Pochodzenie koncepcji jest całkowicie pogańskie”

Egiptolog Arthur Weigall (sam wierzył w doktrynę Trójcy), podsumował wpływ starożytnych wierzeń na przyjęcie doktryny przez Kościół katolicki w następującym fragmencie jego  książki (Pogaństwo w naszym chrześcijaństwie, 1928):

„Nie można zapominać, że Jezus Chrystus nigdy nie wspomniał o takim zjawisku [Trójcy], a nigdzie w Nowym Testamencie nie pojawia się słowo »Trójca«. Idea została przyjęta przez Kościół dopiero trzysta lat po śmierci naszego Pana, a pochodzenie koncepcji jest całkowicie pogańskie. . .

„Starożytni Egipcjanie, których wpływ na wczesną myśl religijną był głęboki, zwykle układali swoich bogów lub boginie w trójce: istniała trójca Ozyrysa, Izydy i Horusa, trójca Amena, Muta i Chonsu, trójca Chnuma, Satis i Anukis i tak dalej…

„Jednak pierwsi chrześcijanie początkowo nie myśleli o zastosowaniu idei do własnej wiary. Poświęcili swe oddanie Bogu Ojcu i Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, i rozpoznali tajemnicze i nieokreślone istnienie Ducha Świętego; ale nie było myśli, że te trzy są rzeczywistą Trójcą, równą i zjednoczoną w Jedności. . .

„Zastosowanie tej starej pogańskiej koncepcji Trójcy do teologii chrześcijańskiej stało się możliwe dzięki uznaniu Ducha Świętego za wymaganą trzecią »Osobę« równą innym „Osobom”.

„Idea, że ​​Duch jest równy z Bogiem, nie była powszechnie uznawana aż do drugiej połowy IV wieku n.e.… W roku 381 Sobór konstantynopolitański I dodał do wcześniejszego Credo Nicejskiego opis Ducha Świętego jako „ Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi (później dodano także słowa »... i syna...«, ”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_konstantynopolita%C5%84ski_I

„W ten sposób Atanazjańskie Wyznanie Wiary, które jest późniejszym wytworem, ale odzwierciedla ogólne koncepcje Atanazego [trynitarza z IV wieku, którego poglądy stały się ostatecznie oficjalną doktryną] i jego szkoły, sformułowało koncepcję »Trójcy współistotnej«, w której Duch Święty był trzecią »Osobą« i tak stało się dogmatem wiary, a wiara w Trójcę   stała się najważniejszą doktryną chrześcijaństwa, choć nie bez strasznych zamieszek i rozlewu krwi. . .

„Dziś myśliciel chrześcijański. . . nie chce być w tym precyzyjny, tym bardziej że definicja ta jest oczywiście pogańska i została przyjęta przez Kościół dopiero trzysta lat po Chrystusie ”.

James Bonwick dobrze podsumował tę historię w swojej pracy z 1878 roku „Egipska wiara i myśl współczesna”:

„Niewątpliwym faktem jest, że bóstwa występują mniej więcej na całym świecie w triadach. Zasada ta dotyczy półkul wschodniej i zachodniej, północy i południa.

„Ponadto obserwuje się, że w pewien mistyczny sposób triada trzech osób jest jednością. Pierwsza to druga lub trzecia, druga jako pierwsza lub trzecia, trzecia jako pierwsza lub druga. W rzeczywistości są względem siebie, jedną i tą samą indywidualną istotą. Definicja Atanazego, który mieszkał w Egipcie, odnosi się do Trójcy wszystkich pogańskich religii ”.

 

Na podstawie: https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/is-god-a-trinity/how-ancient-trinitarian-gods-influenced-adoption-of-the-trinity

 tagi: święta trójca  

kotlet
24 lipca 2019 14:37
24     1453    0 zaloguj sie by polubić
komentarze:
krzysztof-laskowski @kotlet
24 lipca 2019 15:59

A więc Trójca Przenajświętsza jest wytworem umysłu ludzkiego, ewolucji, nie obiektywnie istniejącą rzeczywistością? Tylu w przeszłości starało się tego dowieść i za każdym razem rzecz skończyła się porażką. Ale jeśli Pan wierzy w ewolucję, może Pański komputer lub inne urządzenie elektroniczne wyewoluuje w samochód albo w samolot?

zaloguj się by móc komentować

przemsa @kotlet
24 lipca 2019 16:30

Jesteś może spokrewniony ze Smieciem? A może to Ty?

 

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 24 lipca 2019 15:59
24 lipca 2019 16:32

Mnie kiedyś uraczono "dokumentem" pt. Zeitgeist. Odebrałem go jako agresywną, antychrześcijańską agitkę. Tak mi się teraz przypomniało.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 24 lipca 2019 16:32
24 lipca 2019 17:03

To jeden z nieprzeliczonych wytworów wspomnianego typu.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 24 lipca 2019 17:03
24 lipca 2019 17:18

>To jeden z nieprzeliczonych wytworów wspomnianego typu.

Tak. I owe "demaskatorskie", "śmiałe", "bezkompromisowe" itp. "dzieła" niezmiennie znajdują odbiorców kiwających ze zrozumieniem głową i mlaskając wygłaszających mniej więcej coś takiego: oczywiście dowodów nie ma, ale ewidentnie coś jest na rzeczy.

zaloguj się by móc komentować

Zrzutekranu @kotlet
24 lipca 2019 17:26

Bóg Żydów jest jeden jedyny. Nie ma nic wspólnego z trójcą (bogów). Trójca chrześcijańska to wewnętrzne życie jedynego Boga. 

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @kotlet
24 lipca 2019 17:43

"Problem" polega na tym że nie ma, nigdy nie było, ani nie będzie żadnych innych bogów poza JAHWE. Więc te wszystkie koncepcje triad, pozostają od początku na swoim poziomie ludzkich (to ważne) wymysłów, i nie ma w nich żadnej sprawczej siły, ani pochodnej dla prawd wiary na temat Jedynego (w Trójcy) Boga, który objawiał i objawia ludziom prawdę o sobie, nie oglądając się na ludzkie koncepcje. Które mogły Go co najwyżej w sposób pogański próbować naśladować, wytwarzając przez to wrażenie "wcześniejszych" od Stwórcy Wszystkiego (poza tym do czego zdolny jest ludzki umysł)... Czas/historia nie ma tu żadnego zastosowania.

"...KKK 246 Credo tradycji łacińskiej wyznaje, że Duch Święty "pochodzi od Ojca i Syna (Filioque)". Sobór Florencki w 1439 r. precyzuje: "Duch Święty... swoją istotę i swój samoistny byt ma równocześnie od Ojca i od Syna i wiecznie pochodzi od Ojca, jak i od Syna jako od jednego Początku i jednego Tchnienia... A ponieważ wszystko to, co jest Ojca, oprócz bycia Ojcem, Ojciec sam dał swemu jedynemu Synowi, rodząc Go, dlatego Syn ma także odwiecznie od Ojca to, że Duch Święty pochodzi od Niego w sposób wieczny jak od Ojca" (Sobór Florencki: DS 1300-1301)..."

I dużo więcej tu: http://www.teologia.pl/m_k/kkk1t03.htm

Więc ja nie wiem w jaki sposób tłumaczy ową relację jakakolwiek inna religia, ale nie mam zamiaru się w to wgłębiać... I podważać przez to coś co "Bóg objawił a Kościół naucza"... Nawet dla czysto spekulatywnej przyjemności :) 

Rozumiem że Pan taką przyjemność odczuwa... Bo innego sensu dla umieszczania tutaj tego rodzaju "prawd wiary" nie widzę

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @przemsa 24 lipca 2019 17:18
24 lipca 2019 17:49

I na tym że dowodów nie ma udowadniają coś kompletnie przeciwnego :) 

Zupełnie jak z pedofilią która poza Kościołem jest po prostu kolejnym przejawem "miłości bliźniego", więc jest całkowicie dopuszczalna (tj. niekaralna).

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 24 lipca 2019 17:18
24 lipca 2019 18:04

Im śmielsze hasła, tym nudniejsza treść.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Zrzutekranu 24 lipca 2019 17:26
24 lipca 2019 18:06

Żydzi, jak mówi św. Paweł, spoglądają na Stary Testament przez zasłonę.

zaloguj się by móc komentować
gabriel-maciejewski @kotlet
25 lipca 2019 15:53

Oczywiście, a Jezus pochowany jest tak naprawdę w Japonii, ja już o tym wszystkim słyszałem...

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 24 lipca 2019 15:59
25 lipca 2019 19:21

to proste: dwa telefony obok siebie czy na sobie - Nokia i Samsung i powstaje po 5 m-cach Huawei, co to od razu żąda wyewoluowanego kotleta w panierce

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @krzysztof-laskowski 24 lipca 2019 15:59
25 lipca 2019 20:11

„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone” (Mt 12,31)

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @gabriel-maciejewski 25 lipca 2019 15:53
25 lipca 2019 20:31

A nie w Prowansji? Ja słyszałem że do Japonii dotarł pobierając po drodzę nauki u buddystów.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @qwerty 25 lipca 2019 19:21
25 lipca 2019 21:12

Z tego związku wyrasta minismartfon, który z upływem czasu staje się smartfonem pełnotłustym.

zaloguj się by móc komentować

aember @OdysSynLaertesa 24 lipca 2019 17:43
26 lipca 2019 09:47

Ja bardzo polecam w tym temacie "Wiekuistego człowieka" Chestertona.

Bóg się człowiekowi objawia od zawsze, ale w taki sposób na jaki człowiek był gotowy. Natomiast człowiek odczytywał to jak potrafił - stąd "kalekość" wierzeń pogańskich. Dopiero przez Jezusa Chrystusa dokonała się pełnia Objawienia, kiedy już człowiek był gotowy na Jego przyjęcie. 

Tym można wytłumaczyć podobieństwa niektórych elementów wierzeń pogańskich - to ludzkie, niepełne i nieprecyzyjne intuicje, ale na temat dokładnie tej samej Boskiej rzeczywistości (bo innej przecież nie ma...).

Dodatkowo takie podejście daje ciekawą odpowiedź na ruchy neopogańskie - jak już nauczyliśmy się jeść kotleta, to powrót do kaszki dla niemowląt może nam najwyżej zaszkodzić...

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @aember 26 lipca 2019 09:47
26 lipca 2019 10:13

Ja nie oceniam tamtych ludzi. Tajemnica działania Boga, tudzież zbawienia, w czasach gdy nie był tak "łatwo dostępny", została wyjaśniona w pewnej części w czasie misterium męki i zmartwychwstania Jezusa...

Po prostu dziwi mnie odwracanie pewnej zależności przez dzisiejszych "wierzących", i próba udowodnienia odwrócenia pewnego porządku, nie wiadomo w zasadzie po co. A to wszystko w sytuacji, kiedy jesteśmy już po etapie objawienia nam Syna Bożego, który nauczał nas o Jedynym i Odwiecznym Ojcu, oraz Duchu który przenika wszystko i przychodzi by zamieszkać w nas...

Tą wiedzą (i Dobrą Nowiną) dysponujemy już ponad 2 tysiące lat. I naprawdę nie musimy tego porównywać czy wręcz wywodzić od pragnień/wyobrazeń pogan, lub innych wierzeń. Tamten etap nas nie dotyczy.

zaloguj się by móc komentować

aember @OdysSynLaertesa 26 lipca 2019 10:13
26 lipca 2019 10:30

Zgoda.

Zresztą w najlepszym kłamstwie jest większość prawdy... tutaj z prawdziwych podobieństw wyciąga się pałkarsko dorozumiany fałszywy wniosek typu "chrześcijaństwo jest zreformowanym starowierstwem/hinduizmem/etc".

A prawdziwy wniosek powinien brzmieć +/- "Bóg jest jeden. Ludzie wszystkich wieków próbowali Go opisać jak umieli, gdzieniegdzie byli blisko - stąd podobieństwa - ale dopiero w Objawieniu Jezusa Chrystusa dostali to czego szukali".

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @kotlet
26 lipca 2019 20:03

all

Nie rozumiem sensu tolerowania na "SN" podobnych wrzutek natury "gastronomicznej". Autor zawiesza tekst i nie nie ma zamiaru brać udziału w dyskusjach pod nim. W tym stanie rzeczy  ja również nie mam takiego zamiaru. 

zaloguj się by móc komentować


zaloguj się by móc komentować