-

kotlet : Należę do większości Narodu, która nie oddaje Im głosu.

Artykuły użytkownika

Oh mein Gott, ci rasiści:)

Karol Linneusz w "Systema Naturae" nie użył terminu "rasa", podzielił gatunek ludzki na cztery podgatunki: "Europæus albus" (biały Europejczyk), "Americanus rubescens" (czerwony Amerykanin), "Asiaticus fuscus" (brązowy Azjata) i "Africanus niger" (czarny Afrykanin). Johann Blumenbach nie używał terminu "rasa". Klasyfikację Linneusza uzupełnił dodając podgatunek Australoazjatycki i zastąpił Europejczyka przez podgatunek Kaukaski. Georges Leclerc de Buffon także nie używał tego terminu.

Termin "rasa" natomiast  stosowano zamiennie w stosunku do narodów. Jeszcze na początku XX w. Churchill*, który przywiązywał dużą wagę do tego co ma oficjalnie powiedzieć,  przed II wś mó ...

kotlet
16 czerwca 2019 11:15

14     1017    0

Genetyka Narodu.

"Natura zwyciężyła oszukując nas w przekonaniu, że życie jest ważne"

Teoria doboru grupowego w ewolucji człowieka zakłada, że w Plejstocenie (2,5 mln - 11 tys. lat temu) małe grupy ludzkie, konkurując między sobą, podlegały naturalnej selekcji. Grupy te następnie łączyły się w większe jednostki ewolucyjne, powstawały plemiona i w końcu narody. Okres (prymarny), który tu przybliżam, trwał ponad 2 miliony lat. Zakończył się ok. 8 tys. lat p.n.e., kiedy pojawiły się pierwsze promyki cywilizacji z rolnictwem i hodowlą zwierząt, co zasadniczo wpłynęło na ewolucję człowieka.

Dlaczego prymitywne społeczności żyły w grupach?

Grupa, gdzie dominował "duch jedności", tworzyła warunki umożliwiające przeżycie ich członkom. Bez wątpienia w pierwotnym świecie w ...

kotlet
12 czerwca 2019 15:09

12     1090    0

"Jestem Dariusz, wielki król, król królów... aryjskiego pochodzenia (rasy*)"

 Dariusz I Wielki (język staroperski: Dārayawuš)

"Jestem Dariusz, wielki król, król królów, król wielu krain i wielu ludów, król rozległych ziem, syn Wishtaspa, Achaemenida Pers, syn Persa, aryjskiego pochodzenia/rasy"
         – Inskrypcja z Naqshe-e-Rostam z V wieku p.n.e.


 https://en.wikipedia.org/wiki/Naqsh-e_Rostam

Herodot (484 - 426 p.n.e.) zwany Ojcem historii pisał w tym samym mniej więcej czasie: "W starożytnych czasach Grecy nazywali ich [Irańczyków] "Kaffe", ale oni byli znani jako Aryjczycy pośród swoich jak i sąsiadów".  

[8.144.2] Herodot o Grekach: „Pokrewieństwo wszystkich Grek&oa ...

kotlet
10 czerwca 2019 18:46

31     1439    7

Jak znany noblista nieustannie wpędza lewactwo w stres (oksydacyjny?)

James Watson (90 lat), laureat Nagrody Nobla w roku 1962 za odkrycie struktury DNA, został pozbawiony wszelkich tytułów honorowych po tym, jak niedawno (styczeń 2019) ponownie stwierdził, że inteligencja ma związek z pochodzeniem rasowym.

W akcie zemsty obecne kierownictwo Laboratorium w Cold Spring Harbor, gdzie przez wiele lat pracował, pozbawiło Watsona tytułów Distinguished Manager, Distinguished Professor, a także tytułu honorowego powiernika.

Po raz pierwszy noblista wywołał oburzenie lewactwa w 2007 roku, kiedy to The Sunday Times opublikował wywiad z Watsonem, w którym wyraził on wątpliwości co do rozwoju Afryki stwierdzając, że polityka społeczna w tej kwestii opiera się na przekonaniu, iż przedstawiciele rasy czarnej dorównują inteligencj ...

kotlet
8 czerwca 2019 09:58

12     1211    6

Dla Koreańczyka więzy krwi są więzami z nieśmiertelnością.

Każda rasa ma pewną jakość czyniącą ją odmienną od innych. Świadomość rasowa to umiejętność myślenia w pewien określony sposób. Tego nie da się ukryć, tak jak wiele ludzi próbuje na siłę temu zaprzeczyć. Antropolodzy uważają, że w drodze dziedziczenia przekazywane są wraz z cechami fizycznymi pewne skorelowane z nimi cechy psychiczne, jak temperament czy charakter. Tak więc rasy różnią się od siebie pewnymi cechami zawartymi w psychice. Te charakterystyczne cechy mogą przejawiać się np. w sposobie myślenia i bytowania, żywotności i wielu innych cechach charakteryzujących rasę.

Próbując zrozumieć Koreę i Koreańczyków, musimy wiedzieć, jak ważna jest dla nich krew. Koreańczycy kochają krew, zarówno w sensie rzeczywistym, jak i metaforyczny ...

kotlet
7 czerwca 2019 06:26

20     1069    6

Rosja - USA: niemoralny układ sił.

"27 maja 1997 r. na szczycie NATO w Paryżu we Francji NATO i Rosja podpisały akt założycielski w sprawie wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa, mapę drogową dla przyszłej współpracy NATO-Rosja."

Cytuję:
"NATO i Rosja wychodzą z założenia, że wspólny cel
wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w obszarze euroatlantyckim dla
korzyści wszystkich krajów wymaga reakcji na nowe ryzyko i
wyzwania, takie jak agresywny nacjonalizm"

www.nato.int/cps/cn/natohq/official_texts_25468.htm

Gdzie Rosja i NATO (USA) wspólnie zwalczają nacjonalizm?
Odpowiedź: Wszędzie tylko nie w Izraelu.
 
Oni często udają, że się kłócą, ale wynikiem tej kłótni jest zawsze zniszczenie jakiegoś wolnego kraju. U ...

kotlet
5 czerwca 2019 13:44

15     1061    2

Chiński nacjonalizm.

W Chinach przejawy nacjonalizmu znajdujemy w pisanych źródłach pochodzących z XIV w p.n.e. Sino-centryzm w skrajnej wersji oznaczał wręcz odmowę zaliczenia do kategorii ludzi przedstawicieli obcych plemion - o czym świadczy zwyczaj składania jeńców w ofierze w tym samym rytuale co zwierzęta. Ofiar ze współplemieńców nie składano. A czym była wspólnota kulturowa? Opierała się na świadomości, że Chińczyków łączy wspólne unikatowe dziedzictwo kulturowe ufundowane na konfucjanizmie. Przez tysiąclecia Chińczycy ze względnym spokojem patrzyli na zagraniczne inwazje. Barbarzyńcom wprawdzie udawało się podbijać Chiny, ale z reguły prędzej czy później wrastali w atrakcyjną chińską kulturę. Dopiero pod koniec rządów obcej mandżur ...

kotlet
3 czerwca 2019 17:27

14     1003    4

1939: Ściśle tajne raporty Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Kurs na prawdę - to podstawa wszystkiego. Wolny człowiek może brać kurs tylko na prawdę."
                                                                                        – pink-panther

Akcją przejmowania polskich akt MSZ zajmowała się specjalna grupa SS tzw. Einsatzkommando Künsberg. Dowódcą był sekretarz legacyjny ...

kotlet
1 czerwca 2019 16:06

8     1291    6

Patriota hr. Adam Ronikier i jego kontakty z wrogiem w latach 1939 -1945.

Witam czytelników i blogerów Szkoły Nawigatorów. To moja pierwsza notka. Nie jest ona manifestacją moich poglądów. Temat pojawił się przypadkowo po przeczytaniu ostatniego tekstu blogera stanislaw-orda. Zaznaczę tylko, że mój stosunek do II wś i jej wyniku jest  nietypowy czemu dam wyraz w następnych tekstach.

Tyle tytułem wstępu.

Z półwiecznym opóźnieniem wyszły pamiętniki hr. Adama Ronikiera, które ukazują nieznane strony kontaktów polskich patriotów z niemieckimi władzami okupacyjnymi w latach 1939-45

 W 2004 r. przeszło bez większego echa ukazanie się wspomnień, prezesa Rady Głównej Opiekuńczej - głównej osoby, poza ruchem oporu, w Polsce w latach 1939-1945 (Adam Ronikier &quo ...

kotlet
30 maja 2019 07:27

6     947    7

Strona 1 na 1.